Skontaktuj się z nami!

Ligra Sp. z o.o.

ul. Zebrzydowicka 117

44-217 Rybnik

fax.: 32 422 90 99

NIP.: 642-299-56-81

REGON 240654106

BDO 000097296

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000520538 Kapitał zakładowy / Kapitał wpłacony: 450 000,00 PLN

Zobacz, gdzie jesteśmy