Czyszczenie hydrodynamiczne

Technologie wykorzystujące dynamiczne działanie strugi wodnej o wysokiej energii noszą ogólną nazwę czyszczenia hydrodynamicznego.

Ze względu na cały wachlarz zalet czyszczenia hydrodynamicznego można go stosować we wszystkich gałęziach przemysłu, takich jak: energetyka, petrochemia, górnictwo, przemysł spożywczy i inne. Technika ta znajduje również zastosowanie w pracach remontowych w budownictwie i nadaje się m.in. do kruszenia betonu oraz jego reprofilacji. 

W pracach remontowo-konserwacyjnych w energetyce i innych gałęziach przemysłu
wykorzystujemy te rozwiązania do:

  • czyszczenia kondensatorów turbin i innych wymienników ciepła;
  • czyszczenia obrotowych podgrzewaczy powietrza (LUVO,ROPP) i schładzaczy spalin (GAVO, ROSS);
  • czyszczenia komór i powierzchni wymiany ciepła w kotłach;
  • czyszczenie instalacji oczyszczania gazów (IOS, SCR, NOx) i elektrofiltrów;
  • czyszczenie i udrażnianie rurociągów z zanieczyszczeń o różnej strukturze i twardości;
  • czyszczenie zbiorników, reaktorów i kominów.

W pracach remontowo-konserwacyjnych w budownictwie wykorzystujemy te rozwiązania do:

  • czyszczenia i renowacji betonu;
  • wyburzania, cięcia, kucia i reprofilacji betonu;
  • oczyszczania i przygotowania pod nakładanie powłok antykorozyjnych wszelkiego rodzaju powierzchni.