Czyszczenie zbiorników, kominów i reaktorów

Udział człowieka w procesach czyszczenia hydrodynamicznego zbiorników, kominów czy reaktorów ogranicza się jedynie do zainstalowania w ich wnętrzu specjalistycznych głowic 3D.

Wysokie kryteria czyszczenia

Automaty te gwarantują osiągnięcie oczekiwanych przez klienta wysokich kryteriów czyszczenia. Wykorzystując technologie alpinistyczne, potrafimy organizować instalacje, pozwalające na bezpieczne i skuteczne oczyszczanie zbiorników dużej kubaturze, sięgającej do kilkuset metrów sześciennych z różnego rodzaju osadów. Woda pod wysokim ciśnieniem pozwala usuwać wszelkie zanieczyszczenia, poczynając od miękkich szlamów, poprzez twardsze frakcje substancji ropopochodnych i asfalty aż do najtwardszych osadów (nawet betonu). Odspojone zanieczyszczenie transportowane jest ze zbiornika przy użyciu agregatu ssącego.

Przedstawione rozwiązania znajdują również zastosowanie przy czyszczeniu, rewizjach czy naprawach kominów.