Czyszczenie elekrofiltrów

Mycie wnętrza elektrofiltru metodą hydrodynamiczną ma na celu przede wszystkim oczyszczenie elementów jego wyposażenia wewnętrznego z pyłu (popiołu), który w wyniku eksploatacji przywarł do ich powierzchni, mimo wymuszonego przepływu spalin w elektrofiltrze i nie daje się usunąć nawet poprzez mechaniczne otrzepywanie za pomocą zainstalowanych strzepywaczy elektrod zbiorczych i ulotowych.

Co obejmuje mycie elektrofiltru?

Operacja mycia elektrofiltru obejmuje również jego ściany, leje, konfuzory, dyfuzory oraz w razie zaistniałej potrzeby kanały dolotowe. W zależności od wielkości urządzenia (ilość sekcji)  przewidzianego do czyszczenia cały proces trwa od 24 – 72h.