Czyszczenie wymienników ciepła i kondensatorów

Hydrodynamiczne czyszczenie rurek wymienników ciepła (stanowiących w energetyce i przemyśle grupę urządzeń, szczególnie wrażliwych na pogorszenie sprawności, poprzez zanieczyszczenie powierzchni ogrzewalnych) jest najlepszym sposobem przywracania nominalnych parametrów ich pracy.

Efekty czyszczenia

Woda daje możliwość usuwania nawet najbardziej twardych zanieczyszczeń minimalizując jednocześnie zagrożenie zniszczenia urządzenia. Czyszczenie powierzchni polega na oddziaływaniu strugi o dużej prędkości, którą skoncentrowano na niewielkiej powierzchni obrabianego materiału. Zasadniczym elementem maksymalnego wykorzystania wody w zakresie czyszczenia szczególnie rurek o stosunkowo niewielkich średnicach (od 10 mm do 60 mm) jest stosowanie przez nasz serwis najnowocześniejszych narzędzi hydrodynamicznych. Potencjał, doświadczenie i wiedza z zakresu wykorzystania energii kinetycznej strugi wodnej, umiejętność maksymalnego przekształcenia jej w energię potencjalną i wykorzystania do lokalnej deformacji materiału obrabianego, pozwala osiągać efekty czyszczenia niedostępne dla innych tradycyjnych metod jak czyszczenie mechaniczne czy chemiczne.