Czyszczenie i udrażnianie rurociągów

Od wielu lat woda jest wykorzystywana do czyszczenia rurociągów przede wszystkim kanalizacyjnych, jednak ze względu na dostępne początkowo urządzenia ograniczało się to do usuwania zanieczyszczeń stosunkowo miękkich.

Hydrodynamika do twardych osadów

Opanowanie technologii wykorzystania parametrów z zakresu 80 – 160 MPa przy dużych przepływach, pozwoliło na zastosowanie hydrodynamiki do usuwania bardzo twardych zanieczyszczeń z rurociągów o dużych średnicach w różnych gałęziach przemysłu. W zakresie czyszczenia rurociągów technologicznych, nasza firma wykorzystuje specjalistyczne dysze o dużej sprawności, które umożliwiają oczyszczanie, ale też, udrażnianie (wiercenie) instalacji zanieczyszczonych osadami o różnego rodzaju składzie, strukturze i charakterze. Tutaj, podobnie jak w przypadku czyszczenia wymienników, kluczowe jest umiejętne aplikowanie energii strugi wodnej z możliwie małymi jej stratami na satysfakcjonujące dla klienta odcinki rurociągów. Nasze rozwiązania i technologie pozwalają czyścić rurociągi w odcinkach do około 120 m. W przypadku skomplikowanej konfiguracji rurociągów lub szczególnego charakteru zanieczyszczeń, dla zapewnienia wysokiej skuteczności procesu czyszczenia, wykonujemy włazy lub wstawki rewizyjne, w uzgodnionych miejscach. Umożliwia to dostęp do najtrudniej dostępnych zanieczyszczonych powierzchni i jest to rozwiązanie ostateczne. Wykorzystywane przez nas parametry i nowoczesne dysze wolnoobrotowe pozwalają na odspajanie i usuwanie z instalacji bardzo twardych i silnie przyrośniętych (również skamieniałych) osadów, zalegających na wewnętrznych powierzchniach rurociągów o różnych średnicach i konfiguracjach.