Czyszczenie obrotowych podgrzewaczy powietrza i spalin

Hydrodynamiczne czyszczenie obrotowych podgrzewaczy powietrza (ROPP, LUVO) i schładzaczy spalin (ROSS, GAVO) zapewnia usunięcie wszelkich zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania różnych paliw i powstałych w skutek działania różnych czynników takich jak, zawilgocenie koszy podgrzewacza czy gwałtowna zmiana parametrów paliwa.

Metoda nie powoduje pylenia

Proponowana przez naszą firmę metoda przeznaczona do czyszczenia podgrzewaczy eliminuje problemy związane z wyjmowaniem ciężkich wypełnień wymienników, ale przede wszystkim, nie powoduje szkodliwego i uciążliwego pylenia i zanieczyszczenia kotłowni.

Stosowanie automatycznych napędów urządzenia czyszczącego zapewnia wysoki poziom osiąganych wyników czyszczenia i eliminuje udział człowieka, jedynie do instalacji urządzenia i kontroli całej operacji, bez konieczności przebywania w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia. Sterowanie automatyczne gwarantuje, że urządzenie w całym okresie pracy utrzyma założone, optymalne parametry czyszczenia i żadna część powierzchni wypełnienia nie będzie pominięta. Montaż zespołu czyszczącego jest prosty i szybki. Polega on na instalacji (z góry i z dołu) belki nośnej ułożonej promieniowo (wewnątrz kanału spalin), na której porusza się sterowany automatycznie wózek napędowy z zamocowanymi zespołami dyszowymi. Rodzaj i wielkość dysz dobierana jest indywidualnie do każdego wymiennika zależnie od średnicy wirnika, stopnia zanieczyszczenia oraz stopnia zużycia wypełnień. Automatyka sterująca posuwem wózka z dyszami umożliwia jego precyzyjne przemieszczanie po promieniu wirnika synchronicznie z obrotami. Zespoły dyszowe zasilane są wodą za pomocą wysokociśnieniowej pompy nurnikowej z napędem spalinowym. Połączenie pompy i urządzenia czyszczącego zapewniają elastyczne przewody wysokociśnieniowe, których długość może wynosić do kilkudziesięciu metrów.

Gwarantujemy wysoką dyspozycyjność i profesjonalizm naszego serwisu hydrodynamicznego. Czas potrzebny na wyczyszczenie jednego obrotowego podgrzewacza wynosi od 24 do 48 godzin.