Wyburzanie hydrodynamiczne

Konstrukcje wykonane z betonu mogą przetrwać wiele lat, co świadczy o jego wytrzymałości. Niestety eksploatacja oraz ekspozycja betonu na warunki atmosferyczne przyspieszają jego degradację.

Wyburzanie hydrodynamiczne wiąże nową warstwę betonu.

Dla wydłużenia żywotności konstrukcji betonowych przeprowadza się naprawy lub kompleksowe remonty. Głównym zastosowaniem technologii wyburzania hydrodynamicznego, przy pomocy strumienia wody pod wysokim ciśnieniem, jest usuwanie betonu z najbardziej podatnych na uszkodzenia konstrukcji betonowych, jakimi są m.in. mosty, tunele i nabrzeża.

Metoda hydrodynamicznego wyburzania nie jest dedykowana wyłącznie osłabionym konstrukcjom betonowym. Znajduje również zastosowanie do modyfikowania dobrej jakości betonu. W rezultacie wyburzanie hydrodynamiczne części powierzchniowej betonu pozwala wiązać nową warstwę betonu w sposób bardziej zwarty.

W metodzie hydrodynamicznego wyburzania czynnik roboczy, jakim jest woda, penetrując porowaty beton, generuje wewnętrzne ciśnienie, które po przekroczeniu pewnej wartości powoduje, w końcowej fazie jego pękanie i bieżące wypłukiwanie. W przypadku zastosowania przez naszą firmę zautomatyzowanego systemu (robot do wyburzania) ciśnienie wody wynosi maksymalnie 1600 bar przy wydajności nawet 200 l/min. Natomiast przy zastosowaniu jako narzędzia ręcznej lancy trzymanej przez operatora, parametry czynnika roboczego wahają się od 2250 – 3000 bar przy wydatku wody nie przekraczającym 30 l/min.

Zalety metody wyburzania hydrodynamicznego:

  • brak wtórnych uszkodzeń, np. mikropęknięć w porównaniu z tradycyjną metodą udarową,
  • pozostawienie chropowatej powierzchni zapewniającej prawidłowe związanie z nowym betonem,
  • nieuszkodzone i odrdzewione zbrojenie,
  • selektywne działanie strumienia wody,
  • brak wibracji,
  • brak pylenia,
  • brak ograniczeń w strefach zagrożenia wybuchem (EX),
  • możliwość zastosowania procesu pod powierzchnią wody,

Dodatkowa automatyzacja procesu hydro-kucia (zastosowanie robota) pozwala na efektywniejsze i bezpieczniejsze wycinanie betonu w porównaniu do metody ręcznej (pistolet). Co więcej – robotyzacja umożliwia pracę na wysokości bez konieczności budowy rusztowań lub podestów.

Kucie betonu metodą hydrodynamiczną jest bardziej efektywne w porównaniu z klasycznymi metodami wyburzania (metodami udarowymi). Szybkość usuwania betonu zależy przede wszystkim od wytrzymałości betonu oraz grubości warstwy do usunięcia. Ponadto istotną rolę odgrywają: wielkość ziarna, jakość kruszywa oraz wymiar i ilość stali zbrojeniowej.